Eesti IKT lahenduste kasutamise uuring

Projekti „Eesti IKT klaster“ raames valminud Eesti IKT lahenduste kasutamise uuringu eesmärgiks on juhtumianalüüside abil kaardistada Eesti IKT toodete ja lahenduste tellijate kogemused ning IKT projektiga kaasnevad kasutegurid.

Uuringu käigus selgus, et IT-projekti näol on pigem tegu investeeringuga ettevõtte toimimisse ja seega investeeringu tasuvuse hindamist üldjuhul ei toimu. Olulisemaks peetakse projekti üleüldist õnnestumist. Eriti ebamääraste ja innovatiivsete projektide õnnestumiseks on olulised nt juhtkonna motivatsioon, teineteise kuulamine, koostöö nii projektimeeskonna kui projektiväliste inimeste vahel, lõppkasutajale varajase testimise võimaldamine, fookust hoides tähtaegadest kinni pidamine ja meeskonna koosseisu püsivus.

Uuringu täpsemad tulemused on kättesaadavad ITL-i koduleheküljel. Uuringu tellijaks oli Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit ja selle läbiviimist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.