Eesti IKT lahenduste kasutamise uuring

Projekti „Eesti IKT klaster“ raames valminud Eesti IKT lahenduste kasutamise uuringu eesmärgiks oli juhtumianalüüside abil kaardistada Eesti IKT toodete ja lahenduste tellijate kogemused ning IKT projektiga kaasnevad kasutegurid.

Uuringu käigus selgus, et IT-projekti näol on pigem tegu investeeringuga ettevõtte toimimisse ja seega investeeringu tasuvuse hindamist üldjuhul ei toimu. Olulisemaks peetakse projekti üleüldist õnnestumist. Eriti ebamääraste ja innovatiivsete projektide õnnestumiseks on olulised nt juhtkonna motivatsioon, teineteise kuulamine, koostöö nii projektimeeskonna kui projektiväliste inimeste vahel, lõppkasutajale varajase testimise võimaldamine, fookust hoides tähtaegadest kinni pidamine ja meeskonna koosseisu püsivus.

Uuringu käigus kogutud materjalide baasil viidi läbi seminar „Õpime targalt tellijalt“, kus esitleti juhtumianalüüside tulemusi ja arutleti teemal, mida saavad IKT ettevõtted teha Tellija paremaks mõistmiseks ja kvaliteetsema teenuse pakkumiseks. Vaata seminari materjale siit.

Uuringu tellijaks oli Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit ja selle läbiviimist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.