Erainvesteeringute kaasamine rohepöörde toetuseks

Euroopa Liidu uus finantsinstrumentide turgude direktiiv (MiFID II) ja kindlustustegevuse direktiiv (IDD) nõuavad, et investeerimisfondide ja kindlustustoodete müüjad arvestaksid  investeerimissoovituste andmisel keskkonnahoiuga seotud eelistustega. Varasemad uuringud näitavad samas, et keskkonnasõbralike finantstoodete pakkumine jääb mitmetes Euroopa riikides, sh Eestis ja Rumeenias, jaeinvestorite poolsele huvile oluliselt alla.

Selle projekti eesmärk on suurendada jaeinvestorite säästude liikumist jätkusuutliku tuleviku suunas, samal ajal tugevdades investeeringukaitsemehhanisme. Projekt aitab leevendada olulisemaid probleeme jaeinvesteeringute kaasamisel, sealhulgas ökoloogiliste toodete kättesaadavuse suurendamine, jaeklientide investeerimiseelistuste väljaselgitamise lihtsustamine ja eksitavate turundussõnumite tuvastamine. Sellisena aitab see algatus kaasa jätkusuutlikuma ja tugevama finantssüsteemi arendamisele Euroopas.

Projekt viiakse ellu järgmiste organisatsioonide koostöös:

See projekt on osa Saksa Liitvabariigi Majandus- ja Kliimaministeeriumi poolt elluviidavast Euroopa Kliimainitsiatiivist (EUKI).