Cities multimodal – urban transport systems in transition towards low carbon mobility

Cities.multimodal (CMM) projekti eesmärgiks on eraautode kasutamise vähendamiseks lihtsustada Läänemereümbruse linnade elanikel kõndimise, rattasõidu, ühistranspordi ja autojagamisteenuse kasutamise kombineerimist.

Linnade, vabaühenduste ja projektipartnerite koostöö eesmärgiks on arendada ja võtta kasutusele keskkonnasäästlik lähenemine linnatranspordile, mis oleks atraktiivne ja lihtsasti rakendatav kõigi projektipartnerite ja võimalusel ka teiste linnade poolt. Projekt keskendub tiheasustatud linnakeskustele, pakkudes häid võimalusi jätkusuutlikuks mobiilsuseks.

Projekti sisu

CMM projekt hõlmab endas kolme temaatilist tööpaketti, mis panustavad järgmiste tegevuste planeerimisse ja elluviimisesse:

Multimodaalsed linnapiirkonnad – Projektipartnerid valivad projekti tegevuste ellu viimiseks konkreetse linnapiirkonna, kohandavad valitud piirkonnaga säästva linnaliikuvuse kava (Sustainable Urban Mobility Planning, lühendatult SUMP) ja viivad ellu järgmiseid tegevusi:

Balti Uuringute Instituudi suurimaks rolliks projektis on erinevates riikides ja linnades kasutatavate reisiplaneerimise süsteemide kaardistamine ja projektipartnerite ülese IT-lahenduse kriteeriumite väljatöötamine. Samuti teeb IBS tihedat koostööd Tartu linnaga piloottegevuste elluviimisel.

Projekti rahastab Euroopa Komisjon.

Cities.multimodal Project Broshure

www.cities-multimodal.eu

Tutvu cities.multimodal kolmanda uudiskirjaga siin!