Green Silver Age Mobility (GreenSAM)

Kuigi paljud Läänemere riigid on viimastel aastatel suurendanud investeeringute hulka keskkonnasõbralikesse mobiilsuslahendustesse, näitavad uuringud, et eakad on tihti alakajastatud sihtgrupp sellistes arendustes. Valdav osa eakatest on tõrksad innovatiivsete sõidulahenduste nagu sõidujagamine suhtes, samuti on eakate sihtgrupini jõudmine tihtipeale raskendatud.

On ilmne, et isegi kõige keskkonnasõbralik transport ei saa rakenduda täielikult, kui avalik sektor ja transpordiplaneerijad ei võta eakate vajadusi arvesse. Projekt GreenSAM soovib näidata, kuidas väiksed muudatused otsustusprotsessides (eelkõige kaasamise edendamises) võivad suurendada eakate vastuvõtlikkust uutele mobiilsuslahendustele, mis on väga oluline vananeva rahvastiku ja demograafiliste muutuste valguses.

Eduka kaasamise kasutegurite demonstreerimiseks asuvad GreenSAM partnerid lahendama kolme spetsiifilist mobiilsusega seotud väljakutset: (1) Kuidas muuta rattaringluse süsteemid eakaid arvestavamaks? (2) Kuidas saab ühistransport olla eakaid rohkem arvesse võttev? (3) Kuidas kujundada avalikku ruumi, et ka eakad tunneksid end seal enesekindlalt ja suureneks nende valmisolek rohelisi mobiilsuslahendusi kasutada?

Projektipartnerid arendavad välja mudellahendused iga probleemi jaoks, et näidata, kuidas parem eakate kaasamine muudab mobiilsusmustreid ja suurendab eakate valmisolekut keskkonasõbralikke mobiilsuslahendusi kasutada.

IBS on projektis vastutav kaasamistööriistade kogumise ja analüüsi eest, mis aitaksid kaasata eakaid keskkonnasõbralike mobiilsuslahenduste planeerimisse.

Rohkem infot leiab projekti kodulehel:  http://greensam.eu