Kristjan Jaagu programmi välishindamine

Kristjan Jaagu stipendiumiprogramm on Haridus- ja Teadusministeeriumi ning sihtasutuse Archimedes (praegu Haridus- ja Noorteamet) koostöös 2002. aastal algatatud riiklik stipendiumiprogramm, mille eesmärgiks on toetada ja tugevdada Eesti kõrgkoolides pakutava hariduse rahvusvahelisust ja lõpetajate konkurentsivõimet tööturul. Stipendiumiprogrammiga toetatakse kraadiõpet välismaal, kuni ühe akadeemilise õppeaasta pikkuseid välisõpinguid ning kuni 30 päeva kestvaid õppe- ja teadustööga seotud välislähetusi. 

Eesti riik on rahastanud õpi- ja teadlasrännet ootuses, et välismaal õppimise ja töötamise kogemus:  

Mobiilsuskogemuse pakkumine tudengitele on ka Euroopa kõrgharidusruumi ja Eesti elukestva õppe strateegia 2020 eesmärgiks. Kui Euroopas oli eesmärgiks, et aastaks 2020 on mobiilsuskogemusega 20% lõpetajatest, siis Eesti seadis vastavaks eesmärgiks 10%. 

Hindamise eesmärgiks on anda parem ülevaade Kristjan Jaagu programmi tegevuste tulemuslikkusest ja asjakohasusest sellele seatud eesmärkide valguses, mõista Kristjan Jaagu programmi vajalikkust teiste suuremate õpirände programmide kõrval (Erasmus+, Dora Pluss) ning teha soovitusi erinevate tegevuste jätkamiseks ja õpirände meetmete kujundamiseks. Selleks analüüsitakse sekundaarallikaid, tehakse intervjuusid valdkondlike ekspertide ja ülikoolide ning stipendiaatide esindajatega, ning viiakse läbi veebiküsitlus stipendiaatidele (vajadusel ja võimalusel ka negatiivse otsuse saanutele) ning tulemusi ja soovitusi valideeriv töötuba.