Kristjan Jaagu stipendiumite tulemuslikkuse hindamine

SA Archimedes tellimusel on valminud hindamise raport Kristjan Jaagu stipendiumiprogrammi tulemuslikkusest. Balti Uuringute Instituudi poolt läbi viidud hindamise eesmärgiks oli hinnata Haridus- ja Teadusministeeriumi ning SA Archimedes koostöös algatatud riikliku Kristjan Jaagu stipendiumiprogrammi tulemuslikkust tuginedes 2006/2007-2010/2011 õppeaastatel eraldatud toetustele.

Hindamise eesmärgiks oli:

Stipendiumiskeemi rakendamist puudutavale dokumentatsioonile, olemasolevatele aruannetele, hindamise käigus läbi viidud intervjuudele, veebiküsitlustele ja fookusgrupiaruteludele tuginedes võib järeldada, et Kristjan Jaagu stipendiumiprogramm on kõrghariduse arengutele kaasaaitamisel asja- ja ajakohane ning oluline programm mobiilsuse toetamisel ja sihtgrupi ning partnerülikoolide poolt sellisena ka teadvustatud. KJ programmi näol on tegemist tõhusa ja tulemuslikult rakendunud programmiga Eestis.

Täpsematest hindamistulemustest ja soovitatavatest muudatustest saate lugeda käesolevast hindamistulemuste kokkuvõttest (täisraporti lugemiseks palume pöörduda SA Archimedese poole).