Lõimumisvaldkonna taustainfomaterjalid

Balti Uuringute Instituudi poolt on arengukava „Lõimuv Eesti 2020″ ettevalmistamise raames koostatud teemalehed lõimumist puudutavates valdkondades:

  1. Ülevaade lõimumisvaldkonda käsitlevatest olulisematest statistilistest andmetest
  2. Ülevaade lõimumisvaldkonna indikaatoritest Eestis, Euroopa Liidus ja valikus liikmesriikides
  3. Lõimumisvaldkonnas kasutatavate terminite ülevaade
  4. Eesti lõimumisvaldkonda käsitlevate uuringute ülevaade 1998-2012
  5. Ülevaade integratsioonilepingute rakendamisest Euroopa Liidus
  6. Ülevaade romade olukorrast Eestis
  7. Põhiseaduse sätete mõju lõimumisvaldkonnale