Participatory urban planning for healthier urban communities (HEAT)


Kuigi rattaringlus on juba loodud või kohe luuakse paljudes Läänemere riikides, on kergliiklusteede ning ratta- ja jalgsiliikluse planeerimine tihti ebaühtlane, fragmenteeritud ja elanikke vähekaasav. Neid ja teisi probleeme hakkab lahendama HEAT-projekti konsortsium (partnerid Eestist, Soomest, Lätist ja Rootsist) järgmise kolme aasta jooksul. Projekti keskmes on linnakodaniku toomine planeerimisprotsessi ning kampaaniate ja töötubade korraldamine, mis populariseeriksid nii rattaga liikumist kui ka näitaksid kergliikluse kasutegureid alates tervislikkusest ja lõpetades majanduslike kasuteguritega. Nende tegurite täpsemaks kaardistamiseks kasutatakse projektis HEAT tööriista.

Balti Uuringute Instituudi roll HEAT projektis on koos teiste partneritega välja arendada nutikas IT lahendus kodanike paremaks kaasamiseks, aidata kaasa Tartu linna strateegilisele planeerimisele seoses tulevase rattaringluse ja kergliiklusteedega ning panustada tervete ja roheliste linnade arengusse Läänemere-maades.

Projekti rahastab Kesk-Läänemere Interreg programm, alaprogrammi spetsiifiline eesmärk on edendada linnaplaneerimist Kesk-Läänemere regioonis. Projekti juhtpartner on Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry (Baltic Region Healthy Cities Association).

Loe HEAT tööriista kohta lähemalt siit artiklist.

https://www.heatproject.eu/