Andra Asser (lapsehoolduspuhkusel)

Analüütik ja projektijuht

Andra töötab Balti Uuringute Instituudi analüütiku ja projektijuhina alates 2015. aasta algusest. Tema peamisteks uurimisvaldkondadeks on targa linna ning jätkusuutliku arenguga seonduv. Mõttekojas tegutseb ta peamiselt rahvusvahelistes targa linna ja innovatsiooniprojektides eelkõige kodanike kaasamise ja koosloome, sotsiaalse innovatsiooni ning keskkonnasõbraliku liikuvuse teemadel. Kohaliku tasandi analüüsides ja uuringutes on tema valdkondadeks jätkusuutlik areng ja strateegiline planeerimine. Professionaalse tõlkijana panustab Andra IBSi töösse ka tõlkija ja keeletoimetajana.

Andral on Tartu Ülikooli kirjaliku tõlke eriala magistrikraad, lisaks on ta veetnud aasta täiendades end Jaapanis, Kansai Gaidai ülikoolis, ning läbinud mitmeid täiendkoolitusi projektijuhtimise ja innovatsiooni valdkonnas.