HEAT projekt: infograafika, animatsioonid ja muud väljundid

Balti Uuringute Instituut osales aastatel 2018-2021 Interreg Kesk-Läänemere programmi rahastatud projektis „HEAT: Kaasav linnaplaneerimine tervemate kogukondade edendamiseks“ (Participatory urban planning for healthier urban communities). Projektis oli IBSi peamiseks ülesandeks töötada välja interaktiivne lahendus, mis toetaks projekti õppetundide ja tulemite levitamist ja kasutuselevõttu ning aitaks neil jõuda linnaplaneerijateni. Lisaks toetas IBS teist kohalikku projektipartnerit, Tartu Linnavalitsust, teadlikkuse tõstmise kampaaniate, sidusrühmade ürituste jm läbiviimisel.

Projekti raames valmis tellimusena kolm lühianimatsiooni, mis kõik keskenduvad kaasava linnaplaneerimise eri tahkudele: kampaania planeerimine, digiürituste korraldamine ning kergliiklusesse investeerimine. Igast animatsioonist valmis ka infograafiline plakat, lisaks loodi kaks plakatit projekti e-raamatu illustreerimiseks. Nii infograafika kui e-raamat tõlgiti projektis ka eesti keelde.

Animatsioone saab vaadata HEAT projekti kodulehel või IBSi YouTube kanalil siin: https://www.youtube.com/watch?v=p8vi1LfHdAE&list=PLntLFlNUNj1OTXdq6boybGLhuqSmHRWp2&ab_channel=BaltiUuringuteInstituut

Infograafilised plakatid ja eestikeelse e-raamatu saab alla laadida menüüribalt paremal või HEAT projekti kodulehelt: https://www.heatproject.eu/results/results-for-participatory-urban-planning/

HEAT tööriista arvutustele ja avalikule ideekorjele tuginedes tellis Tartu Linnavalitsus projekti raames mitu olulist analüüsi ja dokumenti, mis aitavad linnal tulevikus jalgsi ja jalgrattaga liiklust paremini planeerida. Nendega saab tutvuda HEAT projekti kodulehel (https://www.heatproject.eu/results/integrated-urban-plans/) või tartu.ee kodulehel:

Lisaks andis HEAT projekti raames tehtud töö olulist sisendit „Tartu linna üldplaneeringu transpordivõrgustiku modelleerimisse ja analüüsi“ (https://www.tartu.ee/et/uurimused/tartu-linna-uldplaneeringu-transpordivorgustiku-modelleerimine-ja-analuus