Valitsusasutuste kaasamispraktikate analüüs

IBS analüütikud Merit Tatar ning Kadri Uus viisid koostöös Poliitikauuringute Keskusega Praxis 2010. aastal ellu projekti „Valitsusasutuste kaasamispraktikate analüüs“, mille raames analüüsiti põhjalikult ministeeriumide kaasamispraktikaid aastatel 2007-2010, töötati välja metoodika sarnaste hindamiste jätkamiseks tulevikus ning töötati välja ettepanekud valitsusasutuste kaasamispraktikate tõhustamiseks.

Analüüsi tellijaks oli Siseministeerium koostöös Riigikantselei ning Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga ning projekti elluviimist toetas Tarkade Otsuste Fond.