Portaali Global Estonian analüüs

Selle analüüsi eesmärgiks oli mõista paremini väljaspool Eestit elavate Eestist pärit inimeste infovajadust ning koguda mõtteid ja ettepanekuid portaalile Global Estonian ja sellega seotud Facebooki leheküljele ja uudiskirjale.

Portaali Global Estonian analüüs viidi läbi juulist oktoobrini 2023 ja toetus suures osas küsitlusuuringule, milles osales 937 Eesti väliskogukonna liiget. Analüüsi raames tehti ka lühiülevaade lähiaastatel valminud Eesti diasporaauuringutest.

Saadud tulemused kinnitavad väljaspool Eestit elavate eestlaste kõrget huvi Eesti ja Eestiga seotud tegevuste vastu. Küsitluses osalenud Eesti väliskogukonna liikmetest 69% jälgib Eestis toimuvat vähemalt korra nädalas ning 88% vähemalt korra kuus. Enda elukohariigis asuva Eesti kogukonna tegevusega hoiab ennast vähemalt korra kuus kursis 56% vastajatest ning üle maailma asuvates Eesti väliskogukondades toimuvat, jälgib vähemalt korra kuus neljandik (25%) vastajatest. Eestis ja Eestis väliskogukondades toimuvaga hoitakse ennast kõige enam kursis Facebooki (83%), Eesti ajalehtede ja väljaannete (73%), kohaliku väliseesti seltsi või organisatsiooni (47%), Instagrami (42%) ja Eesti televisiooni ning voogedastusplatvormide (41%) vahendusel.

Eesti väliskogukonnale suunatava kommunikatsiooni üheks kõige suuremaks väljakutseks on suur ning laialivalgunud infovoog. Täna saadakse informatsiooni killustatult läbi mitmete portaalide, sotsiaalmeedia gruppide ning seltside, kuid üks kõikehõlmav kanal puudub. 59% Eesti väliskogukonna liikmetest leiavad, et on oluline väliskogukonnale vajalik ja huvipakkuv informatsioon koondada kokku ühele veebileheküljele. Portaali Global Estonian on kasutanud 18% küsimustikule vastajatest, portaaliga seotud uudiskirja on kasutanud 17% ning Facebooki lehekülge 13% vastajatest. Enam kui pooled Eesti väliskogukonna liikmetest pole aga portaalist Global Estonian ning selle infokanalitest kunagi kuulnud. Portaali kasutajaskonna laiendamiseks tuleb tulevikus portaali senisest suuremal määral väliskogukonna liikmetele tutvustada ning nendele, kes on portaalist varem kuulnud selle olemasolu meenutada. 

Tutvu saadud tulemustega põhjalikumalt analüüsi lugedes.