Kristiina Toomik

Analüütik

Kristiina töötab Balti Uuringute Instituudis alates 2021. aastast. Kristiina on lõpetanud Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe riigiteaduste erialal ja õpib praegu Sisekaitseakadeemias sisejulgeoleku magistriõppes. Kristiina on olnud aastatel 2017-2021 ettevõtlusharidusele keskendunud noorteorganisatsiooni ja Alumni Estonia juhatuse liige ning kahel aastal ka juhatuse esimees, mille vältel on ta kogunud kogemust tiimi juhtimise, ürituste planeerimise ja organiseerimise ning ettevõtlushariduse edendamises. Mõttekojas tegeleb Kristiina peamiselt lõimumise ja haridusega seotud teemadega. Kristiina valdab hästi kvalitatiivseid meetodeid, olles varasemalt kujundanud, viinud läbi ja analüüsinud nii küsimustikke kui ka intervjuusid.