Praktikant mõtiskleb: tähelepanuta jäänud noortevaldkonna töötajad

Noorte hea vaimne ja füüsiline tervis on ühiskonna vundamendiks. Noorte vaimse ja füüsilise oleku toetamisel mängivad olulist rolli noortevaldkonna töötajad, keda vaatamata oma tähtsale tööle märgatakse võrreldes haridusvaldkonna töötajatega vähem ning nende tehtud tööd ei osata sageli väärtustada. Tänaseks on selgunud, et neid tihti tahaplaanile jäävaid, kuid tähtsa töö tegijaid on Eestis ligi 12 300, kelle muresid ja rõõme vaatles Balti Uuringute Instituut täpsemalt hiljuti ilmunud uuringus „Noortevaldkonna töötajaskonna töötingimused”.

Samm-sammult allakäik

Noortevaldkonna töötajaid iseloomustab praegusel hetkel koormustasemele mittevastav palk ning arengupotentsiaali tähelepanuta jätmine. 65% noortevaldkonna töötajatest ei ole rahul oma hetkese palgaga ning 70% täiskohaga töötavatest inimestest teenib brutopalka alla 1500 euro kuus. Need tegurid viitavad selgelt asjaolule, et noortevaldkonna töötajaid ei väärtustata piisavalt ning on tugevateks argumentideks, et olukord peab muutuma.

Valdkonna olulisuse alahindamine on omakorda mõjub halvasti selle mainele ja pigem tõrjub kui tõmbab ligi pädevaid noori töötajaid, kes aitaksid vormida järelkasvu ning seeläbi parendada ühiskonda tervikuna. Seega on oluline tegeleda valdkonna kitsaskohtadega, et paraneks noortevaldkonna maine ning valdkonna järelkasv oleks tagatud.

Kas me peaks tapma huvi, mis toetab terve ühiskonna loomist?

Mitmed noortevaldkonna töötajad on ülekoormatud, kuid siiski jätkavad oma tööga. Nende peamiseks kütuseks on eelkõige kirg valdkonna ja oma töö vastu. Noortevaldkonna töötajad on tihti sattunud töökohale just enda hobi tõttu, mis tähendab, et neil on huvi ning soov töötada noorte inimestega. Kõrge motivatsiooniga kaasub aga tihti negatiivne aspekt: neid inimesi kiputakse ära kasutama. Oma kire tõttu ollakse aktiivsed töökohal, kus pakutav palk ning töötingimused jätavad soovida. Siiski on enamasti ka neil inimestel piir ees ning oluline on olukorrale lahendus leida enne selle ületamist.

Kuidas olukorda muuta?

Ebaõiglane olukord saab lõpu siis, kui kasvab teadlikkus noortevaldkonna tööst nii mikro- kui makrotasandil. Riik peaks laiendama noorsootööhariduse ja pakutavate koolituste ampluaad, pakkuma noorsootöötajatele motiveerivat tasu, tegema positiivse sisuga teavitustööd ning looma tugivõrgustiku antud valdkonna töötajatele. Sealjuures on oluline tagada juhtide professionaalsus ning tunnustada töötajaid tehtud töö eest.

Tugeva vundamendi valamisse saab panustada aga iga inimene, kes paneb tähele noortevaldkonnas tehtud samme. Noortevaldkonna töötajad toetavad noorte arengut, mistõttu saab neisse suhtuda ka kui superkangelastesse, kes teevad nähtamatult heategusid. Seega saab igaüks neid inimesi rohkem märgata, kelle igapäevaseks eesmärgiks on tervikliku ühiskonna loomine. Tunnustame ja väärtustame noortevaldkonna töötajaid!

Noortevaldkonna töötajaskond
Autor: Merike Paberits