Ministeeriumite ümberkorraldamise analüüs

Uuringu eesmärgiks on viia läbi 2023. aastal toimunud ministeeriumide ümberkorraldamise protsessi analüüs ja tuua välja selle õppetunnid. Uuringu käigus selgitatakse välja ümberkorraldamise läbiviimise takistused ja edulood ning tehakse ettepanekud sarnaste protsesside läbiviimiseks tulevikus. Teiste seas selgitatakse välja milliseid eeldusi on vajalik valitsusasutustes ja nende allasutustes luua, arendada ja tagada, et taolised protsessid oleksid tõhusad ja sujuvad ning kõikidele osapooltele võimalikult tõrgete vabad. Samal ajal peab tagama protsessi avatuse, läbipaistvuse ja teadmispõhisuse.