Liina Juuse

Analüütik

Liina töötab Balti Uuringute Instituudis analüütikuna alates 2022. aastast. Tal on magistrikraad Tartu Ülikoolist psühholoogia instituudist (cum laude) ja hetkel omandab ta doktorikraadi samal erialal. Ta osaleb Tartu Ülikoolis õpetamistöös, nt statistilises modelleerimises ja eksperimentaalpsühholoogia kursuste läbiviimises. Peamiselt on ta end arendanud kvantitatiivsete sotsiaalteaduslike meetodite vallas ning tema peamisteks huvialadeks on hariduse, teaduse, noorte ja vaimse tervisega seonduv.