Herit4Ages

Horizon Europe projekt nimega Herit4Ages töötab välja kasutajakeskseid ja andmepõhiseid energiatõhusaid kaasavaid renoveerimislahendusi kultuuripärandi alla kuuluvate hoonete jaoks. Projekti koordineerib Corki ülikooli kolledž ja sellel on 12 partnerit 8 riigist, Eestit esindab Balti Uuringute Instituut. 

Muinsuskaitse all olevad hooned on kultuurilise identiteedi oluline osa. Ka sellised hooned vajavad kohandumist uue energiamudeliga. Aastakümneid on muinsuskaitse all olevad hooned olnud eeskujuks vastupidavuse osas ning meie linnade ja asulate tuumaks. Hoone, millel pole kasutust ega otstarvet, jäetakse maha ja ta hävib. Muinsuskaitse all olevate hoonete säilitamiseks on hädavajalik muuta need ligipääsetavaks, taskukohaseks ja lihtsalt hooldatavaks, kuid ka elamis- ja kasutuskõlblikuks. 

Herit4Ages projekt näitab, et ajalooliste hoonete energianäitajaid ja kasutusmugavust on võimalik parandada, säilitades samal ajal nende arhitektuurilise ja kultuurilise identiteedi. Arvestades, et ajalooliste hoonete spekter on väga lai ja nende suhtes kehtivad erinevad kaitseseadused, on projekti eesmärk välja töötada lahenduste kogum, mida saab sarnasel kujul ellu viia Euroopa eri piirkondades. Projekti käigus rakendatakse uuenduslikke renoveerimislahendusi viie pilootobjekti peal, kasutades planeerimisel ja renoveerimisprotsessi käigus koosloome meetodeid. Tartu Vironia seltsi hoone on üheks pilootobjektiks. IBS juhib Tartu pilooti ja koordineerib ning juhendab ka teistes välispartnerite pilootides koosloomeprotsess. Samuti juhib IBS sotsiaalse kaasamise hindamist ning osaleb projekti õppetundidele tuginedes ärimudelite loomisel ning innovatiivsete lahenduste laiema leviku uurimisel ja toetamisel.