Catching Up Along the Global Value Chains

Balti Uuringute Instituut osaleb projektis CatChain, suurest 4-aastasest uurimisprogrammist, mida juhib ICRIOS Bocconi ülikooli juures.

Programmi eesmärk on anda kindlad teaduslikud vastused küsimusele, kas siseneda globaalsetesse väärtusahelatesse, toetades ühte suurt riiklikku ettevõtet või väikeste ja dünaamiliste ettevõtete komplekti, pöörates erilist tähelepanu väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ees seisvatele väljakutsetele.

Projekt ühendab erinevaid uurimissuundi, kuna selles käsitletakse lisaks sisenemis-, õppimis- ja täiendusstrateegiatega seotud teemadele järelejõudmise raamistikku, globaalseid väärtusahelaid käsitlevat kirjandust ja ärimudelite rolli riigi tasandil järelejõudmise protsessi edendamisel. üles eraldi sektorites.

“Projekti tulemuseks on poliitiliste vahendite ja raamistike määratlemine, et toetada tõhusaid poliitika kujundamise meetmeid teadusuuringute ja innovatsiooni rakendamisel aruka spetsialiseerumise strateegiate osas, pidades silmas Euroopa 2020. aasta strateegia uut tegevuskava ja peamiselt madala sissetulekuga ELis. riigid”, ütles programmi koordinaator prof Franco Malerba.

CatChain hõlmab 12 Euroopas ja mujal asuvat rahvusvahelist partnerit (India, Brasiilia, Costa Rica, Malaisia, Lõuna-Aafrika, Korea Vabariik), et uurida, kuidas järelejõudmisprotsesse riigi tasandil edendada, lähtudes erinevatest valdkondlikest vaatenurkadest.

Euroopa Komisjoni Marie Skłodowska Curie meetmete programm toetab seda projekti 1,6 miljoni euroga.

Rohkem infot leiate projekti CatChain veebilehelt: http://catchain.eu/