BSR ELECTRIC

BSR Electric projekti eesmärk on edendada elektrisõidukite kasutust linnatranspordis, avalikus ja jagatud transpordis, et vähendada CO2 emissioone ja saastet. Projekt toob kokku partnerid avalikust ja ärisektorist, akadeemia ja vabaühenduste seast üheksast Läänemerepiirkonna linnast (Hamburg, Rostock, Tartu, Riga, Helsinki, Turku, Hoje Taastrup, Gdansk ja Oslo) ning uurib e-jalgrataste, e-busside, e-praamide jt e-sõidukite potentsiaali linnatranspordis. Projekt pakub vajalikku sisendit kohalikele omavalitsustele ja transpordisektorile ning näitlikustab, kuidas integreerida e-mobiilsuslahendusi linnatranspordi planeerimisse.

BSR Electric uurib, kuidas rahvusvahelisi e-mobiilsuse pilootprojekte praktikas rakendatakse ja organiseerib mitmeid rahvusvahelisi seminare, mis suurendab läänemerelinnade võimekust teha e-mobiilsust soosivaid otsuseid ja integreerida neid lahendusi terviklikult linnade transpordistrateegiatesse.

Projektis juhib IBS neljandat tööpaketti „Suutlikkuse kasvatamine: e-mobiilsuslahenduste alaste kogemuste vahetamine ja teadmiste suurendamine BSR linnades ja regioonides“. Selles tööpaketis tegeleb IBS seminaride korraldamise metodoloogiliste aluste välja töötamisega ning koos partneritega seminaride korraldamisega. Lisaks töötab IBS välja ühtse metoodika baasanalüüsi teostamiseks, millega projekti partnerlinnad uurivad otsustusprotsesse transpordipoliitikas, olemasolevaid tehnoloogiaid ja linnade tulevikuplaane, et uudseid elektrisõidukite lahendusi linnakeskkonnas kasutusele võtta.

Rohkem infot leiab projekti kodulehel: https://www.bsr-electric.eu

Projekti rahastatakse Euroopa Liidust.