Ida-Virumaa õiglase ülemineku koosloomeprotsess taastuvenergia- ja energiatõhususe valdkonnas

Käesoleva protsessi raames teostab Balti Uuringute Instituut mõjuanalüüsi Ida-Virumaa roheplaani väljatöötamise käigus valminud õiglase ülemineku ettepanekutele. Roheplaani väljatöötamine on osa Ida-Virumaa maakonna arenguplaanist (Plaan G), mis sisaldab lisaks taastuvenergia arengule ka ring-, bio- ja sinimajanduse arengut. Plaan G ise on osa Ida-Virumaa maakonna arengustrateegiast aastateks 2019-2030+.

Antud protsessil on kolm suuremat eesmärki:

Mõjuanalüüs teostatakse tuginedes koosloomeprotsessi raames ekspertide poolt välja töötatud ettepanekutele. Selleks töötatakse välja metodoloogiline raamistik, mis arvestab käesoleva protsessi eripärasid ning soodustab koosloomeprotsessi ja ettepanekute väljatöötamist. Antud raamistiku abil töötubadest kogutud andmeid kasutatakse seejärel mõjuhindamise teostamiseks. Hindamise käigus vaadeldakse ettepanekute võimalikku kasu õiglase ülemineku raames ja analüüsitakse nende potentsiaalset mõju erinevatele majanduslikele ning sotsiaalsetele teguritele.

Käesoleva protsessi tellijaks on Eestimaa Looduse Fond (ELF), Eesti Roheline Liikumine (ERL) ja Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK).