INCREASE

INCREASE projekti eesmärk on arendada eri tüüpi ehitistesse integreeritud päikesepaneele, testida lahendusi erinevates riikides ja aidata kaasa integreeritud päikesepaneelide laiemale kasutuselevõtule. Projektis on kokku 9 pilootprojekti 6 Euroopa riigis, millest üks asub Tartus. Nimelt, Tartu Hansa Kooli külge planeeritakse integreeritud päikesepaneelidega kasvuhoonet, mille disain valmib 3 aasta jooksul koosloome käigus, et lõpptulemus oleks ilus, kvaliteetne ja kõigile sobiv.

Kasvuhoonest saab mitmekülgne õppekoht, näiteks saab muuhulgas õppida, kuidas päikesepaneelid töötavad. Selleks, et toetada integreeritud päikesepaneelide laiemat kasutuselevõttu, panustab meie teadus- ja arendustegevus tugevasti kasutajate tagasisidele ja koosloomele, mille käigus kaastakse kõikide pilootidega nii otseselt kui kaudselt seotud sihtrühmi. Korraldatakse töötubasid, seminare ja häkatone.

Projekt kestab 2028. aasta kevadeni ja seda rahastatakse Euroopa Liidu programmi “Horisont Euroopa” innovatsioonimeetmete programmi raames.