Teadus

13
juuni 2018

Uuringu eesmärk on saada ülevaade sellest, mida tehakse Eestis praegu loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) populariseerimiseks, millised on nende tegevuste peamised sihtrühmad ja tegevussuunad ning mida ootavad eri osapooltelt üldhariduskoolid.

31
jaan. 2013

Uuringu raames kirjeldame detailselt eluslabori äriprotsesseja teenuseid, selgitame välja võimalused erinevate kasutajagruppide ja segmentide kaasamiseks eluslabori tegevusse. Lisaks planeerime eluslabori rahvusvahelist tegevust ning kavandame selle jätkusuutliku arengu.

28
jaan. 2012

Hindasime Kristjan Jaagu mobiilsusskeemide asjakohasust, tulemuslikkust ja tõhusust ning tegime soovitused stipendiumite paremaks rakendamiseks ja tulemuslikkuse ning jätkusuutlikkuse tõstmiseks.

10
juuni 2010

Edendame uusi suure kasvupotentsiaaliga ettevõtteid ergutades ettevõtlikku loovust, pakkudes vajaminevat toetust ning hindame varases staadiumis riskitoetuse vajadusi.

01
märts 2006

Offering the the participating regions a framework in which they can develop and test methodologies and tools in transnational partnership project aiming at the assessment of the impact of their RTD policies and allowing benchmarking of these policies.

10
okt. 2005

Carrying out activities to create and to work as a laboratory for innovative ideas to address the issues of access to innovation financing in the healthcare-dedicated Biotech sector, both from the investors side and from the biotech companies sides.