oPEN Lab: energiapositiivsete naabruskondade loomise projekt

oPEN Lab projekt toob kokku 33 partnerit seitsmest riigist, et luua linnades Genkis (Belgia), Pamplonas (Hispaania) ja Tartus (Eesti) energiapositiivseid naabruskondi (PEN – positive energy neighborhood).

Projekti laiem eesmärk on tuvastada jäljendatavad, majanduslikult tasuvad lahenduste paketid, mida testida integreerituna linnakeskkonnas ja mille abiga rajada energiapositiivsed naabruskonnad. Projektis on suur rõhk kasutaja-kesksel kaasaval lähenemisel, mis sisaldab ka koosloomet.

oPEN Lab projektis on IBS vastutav kommunikatsiooni- ja kaasamistegevuste koordineerimise eest Tartu linnas, mis hõlmab ka kaasamise töögrupi töö korraldamist ning koostööd teiste partneritega sotsiaalse innovatsiooni ja tehnoloogiaga kohanemise teemadel. IBS koordineerib ka kunstiteose valmimist renoveeritud majade lähedusse ja vastutab koduautomaatika hanke läbiviimise eest Tartu eluslaboris.

Loe projekti kohta lähemalt kohalikult kodulehelt või ametlikult kodulehelt.

oPEN Lab logo