Smart City Lab eluslabori analüüs

Projekti „Tarkade e- ja m-linna lahenduste klaster (Smart City Lab)“ raames teostas Balti Uuringute Instituut analüüsi, mille eesmärgiks oli eluslabori äriprotsesside ja teenuste detailne kirjeldamine, võimaluste väljaselgitamine erinevate kasutajagruppide ja erinevate segmentide kaasamiseks eluslabori tegevusse, eluslabori rahvusvahelise tegevuse planeerimine ning jätkusuutliku arengu kavandamine.

Loodava eluslabori testimiskeskkonna puhul on Smart City Lab’ i strateegia kohaselt eesmärgiks võimaldada kiire ja efektiivne juurdepääs suurele hulgale lõppkasutajatele, sh spetsiifilistele valimitele. Need võivad olla näiteks erinevad demograafilised tunnused ja nende kombinatsioonid, teatud valdkonna/eriala/kogukonna esindajad, teatud tüüpi tehnoloogilisi lahendusi kasutavad inimesed jne. Eluslaboris pakutakse erineva mahuga teenuseid alates lihtsast küsitlusest (valimi kiire tagasiside mõnele küsimusele) kuni mahuka arendustööni (testkasutajad osalevad hindajana ühes või mitmes protsessi faasis ehk tooteideest täpsema kontseptsioonini → prototüübini → valmislahenduseni). Lisaks „inimene tänavalt“ tagasisidele on võimalik kaasata ka tehniliselt kompetentseid testijaid. Testimine toimub kasutaja tavapärases elu-või tegevuskeskkonnas ning eluslabori virtuaalses keskkonnas. Kokkuvõttes on Smart City Lab’i eluslabori näol tegu Eestis ainulaadse keskkonnaga lõppkasutajate kaasamiseks ning kasutajakeskseks tootearenduseks.

Vaata lisa: Smart City Lab

Analüüsi valmimist rahastas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse klastrite arendamise programm Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.