Arenguseireprojekt „Andmed tulevikuühiskonnas“

Millised tegurid ja trendid mõjutavad andmeühiskonna ja andmemajanduse arengut järgmise 10–15 aasta jooksul ning millised võiksid olla Eesti andmeühiskonna tulevikustsenaariumid aastal 2035? Töö tulemusel sündis neli arengustsenaariumi.

Riigi jaoks toovad need stsenaariumid kaasa viis peamist otsustuskohta.

1. Kas ehitada eneseküllast avalikku sektorit või võimekat erasektorit?
2. Kas liikuda Euroopa tuules või arendada Eestis aktiivselt omaenda andmeühiskonna lahendusi?
3. Kui aktiivselt peaks keskvalitsus suunama kohalike omavalitsuste digiarengut ja andmepoliitikat?
4. Mil määral on Eesti valmis katsetama erisuguste maksumudelitega andmemajanduse suunamiseks?
5. Mil määral usaldada inimeste endi võimet oma andmeid hallata?

Projekt viidi ellu koostöös OÜ Levellab’iga Arenguseire Keskuse ja Riigikantselei tellimusel osana Arenguseire Keskuse andmevabaduse uurimissuunast.