Arenguseire “Andmed tulevikuühiskonnas”

Tänasel digiajastul luuakse majanduses, riigivalitsemises ja inimeste elutegevuse käigus iga päev kasvaval hulgal andmeid. Ühiskonna andmestumine tõstatab aga küsimuse, kuidas kasutada andmeid parimal moel uue väärtuse loomiseks majanduses ja ühiskonnas, tagades samal ajal isikuandmete ja ärisaladuse kaitse, andmete turvalisuse ja eetilise andmekasutuse. Arenguseireprojekt uurib, millised tegurid ja trendid mõjutavad andmeühiskonna ja andmemajanduse arengut järgmise 10–15 aasta jooksul ning millised võiksid olla Eesti andmeühiskonna ja andmete valitsemise võimalikud tulevikustsenaariumid aastal 2035. Stsenaariumide põhjal sõnastatakse Eesti andmepoliitika valikute ruum ja peamised otsustuskohad andmevaldkonna edasiseks suunamiseks.

Uuringus kombineeritakse erinevaid meetodeid, sh:

Projekt viiakse ellu Riigikantselei ja Arenguseire Keskuse tellimusel koostöös OÜ Levellabiga. Uuring panustab Arenguseire Keskuse uurimissuunda „Andmevabaduse tulevik“, mis keskendub andmekasutuse arengut mõjutavatele teguritele ning nendega seotud määramatustele.