Maarja Olesk

Analüütik

Maarja koostöö Balti Uuringute Instituudiga algas 2015. aastal. Analüütikuna tegeleb tegeleb ta täna peamiselt poliitika hindamise ja jätkusuutliku innovatsiooni teemadega. Aastast 2018 teeb Maarja koostööd rahvusvahelise avatud valitsemise partnerluse sõltumatu hindamismehhanismiga (IRM), aidates hinnata riikide edusamme avatud valitsemise edendamisel. 

Maarjal on doktorikraad avaliku halduse ja tehnoloogia valitsemise erialal Tallinna Tehnikaülikoolist. Oma doktoritöös uuris Maarja digitaalse innovatsiooni barjääre avalikus sektoris. Varem on ta end täiendanud ka Belgia ja Prantsusmaa ülikoolides, töötanud projektijuhina kolmandas sektoris ning nooremteadurina Tallinna Tehnikaülikoolis. Maarja on avaldanud teadusartikleid ja uuringuid avaandmete ja andmepõhiste teenuste koosloome, e-osaluse, piiriülese andmevahetuse ning reaalajamajanduse teemal, juhendanud magistri- ja bakalaureusetöid ning õpetanud loengukursust poliitikaanalüüsi tehnikatest.