Kogukonnapraktika jätkusuutlikkuse hindamine

Balti Uuringute Instituut (IBS) viib Vabaühenduste Liidu tellimusel läbi kogukonnapraktika jätkusuutlikkuse hindamist. Kogukonnapraktika programmiga alustati pilootprojektina 2013/14 õppeaastal ja see toimub 48 koolis ning enam kui 250 vabaühenduses üle Eesti. Hindamise eesmärk on:

  1. Saada teada, kuidas koolid näevad kogukonnapraktika programmi jätkusuutlikkust ja milline on nende hinnangul Vabaühenduste Liidu roll selles.
  2. Saada teada, kas ja kuidas on võimalik ning mõistlik hinnata programmis osalevate õpilaste hoiakute muutumist.
  3. Saada sisendit kogukonnapraktika päeviku kohendamiseks.

Uuring tugineb dokumendianalüüsile ja intervjuudele programmis osalenud koolide ning vabaühenduste esindajatega.

Kogukonnapraktika programmiga saad põhjalikumalt tutvuda siin.