Projekti “Noorte kodanike paneel: Poliitika on lahe!” eesmärgiks oli julgustada Narva vene keelt emakeelena kõnelevaid koolinoori (vanuses 16-18) kaasa rääkima aktiivsemalt ühiskonnaelus ning osalema seeläbi rohkem poliitilises protsessis. Eesmärgiks oli tõstatada noorte ühiskondliku ja poliitilise osalusega seotud probleemid ning leida neile noorte endi abiga lahendused. Projekti idee on uuenduslik, kuna selle läbiviimiseks kasutatakse Eestis seni veel väga vähe rakendatud kaasamismeetodit – kodanikepaneeli (citizen’s panel).

Projekti käigus valimisid erinevad analüüsid, raportid ja poliitikasoovitused, milled leiate käesolevalt lehelt. Narva koolinoorte hulgas läbiviidud küsitlustulemuste visualiseeringut saab näha siin.