Noorte kodanike paneel: Poliitika on lahe!

Käesolevad poliitikasoovitused keskenduvad Narva noorte teadmiste ja teadlikkuse suurendamisele ning kodanikuaktiivsuse arendamisele läbi riikliku lõimumispoliitika ja ka kohaliku võimu tegevuste. Poliitikasoovitused põhinevad Narva gümnasistide hulgas läbiviidud küsitlusel (aprill 2012) ja Narva noorte kodanikepaneeli kohtumistel (mai 2012).

Poliitikasoovitused riikliku lõimumispoliitika meetmete arendamiseks:

Poliitikasoovitused Narva linnavõimu noortepoliitika tegevustele:

Kõik eespool nimetatud poliitikate arendamise soovitused laienevad ka Narva linnavõimu noortepoliitika tegevustele. Selleks esitame järgmised poliitikasoovitused kohalikule võimule:

Projekti käigus valmisid ka muud analüüsid, raportid ja poliitikasoovitused, milled leiate käesolevalt lehelt. Narva koolinoorte hulgas läbiviidud küsitlustulemuste visualiseeringut saab näha siin.