Kertu Ling

Analüütik

Kertu töötab Balti Uuringute Instituudi analüütiku ja projektikirjutajana alates 2014. aastast ning tema peamisteks uurimisvaldkondadeks on kõik, mis seondub targa linna, ettevõtluse ja innovatsiooniga. Kertu igapäevategevuste hulka kuuluvad rahvusvaheliste koostöö-, innovatsiooni- ja teadusprojektide planeerimine, ettevalmistamine, läbiviimine ja juhtimine ning tema põhivastutus seondub just Horizon Europe programmiga. Kertu lõpetas oma magistriõpingud Tartu Ülikoolis Läänemere regiooni uuringute erialal, mis keskendus rahvusvahelistele suhetele, ajaloole, majandus-, keskkonna- ja poliitikaõpingutele.