Jätkusuutliku innovatsiooni hindamise ja juhtimise raamistiku arendamine

CASI projekt (CASI – “Public Participation in Developing a Common Framework for Assessment and Management of Sustainable Innovation“), on EL-i ülene jätkusuutliku innovatsiooni kaardistamise, uurimise ja vastavaid väljakutseid lahkav koostööprojekt. Projekti konsortsium koosneb 19 partnerist 12 EL-i riigist ja selle raames kaardistatakse üle 160 erinevat innovaatilist praktikat ja tegevust. Nende baasilt teostatakse analüüs, mis võrdleb ja hindab omavahel väljavalitud praktikaid ning samuti seda, kuidas nad mõjutavad poliitikakujundamist.

Balti Uuringute Instituut kaardistab Eestis erinevaid innovaatilisi ideid, millest valitakse välja kuus olulisimat, mida esitleda projekti raames kui Eesti silmapaistvaimad sotsiaalse ja tehnoloogise innovatsiooni näited.

Rohkem infot projekti ja selle tulemuste kohta leiab www.casi2020.eu