Euroopa Liidu integratsioonialase portaali haldamine

Euroopa integratsioonialase veebilehe haldamine (“Maintenance for the European website on integration”) on Euroopa Komisjoni ning Migration Policy Group (MPG) poolt koordineeritud projekt, mille eesmärgiks on immigrantide ja vähemuste integratsiooni puudutava üleeuroopalise veebilehe (www.integration.eu) vastava infoga varustamine ning portaali eesmärkidega seonduva tegevuse teostamine.

Balti Uuringute Instituut on alates 2010. aastast portaali Eesti koordinaatoriks ning vastutab Eestiga seonduva info kogumise, kontrollimise ning täiendamise eest. Lisaks integratsioonialase info ja materjalide pakkumisele on veebilehele kokku koondatud ka erinevate riikide parimad praktikad integratsioonialase tegevuse valdkonnast. Projekt jätkub ka 2017. aastal.

Tutvu portaaliga siin: European Website on Integration