Tark linn ja jätkusuutlik areng

Targa linna kontseptsioon hõlmab mitmeid linnaelu puudutavaid valdkondi alates taastuvenergia tootmisest ja suuremast kasutuselevõtust kuni rohemobiilsuslahenduste ja uute tehnoloogiate juurutamise ja kodanike kaasamiseni. Targa linna kontekstis on meil varasem kogemus linlaste kaasamise tegevuste organiseerimise ning sotsiaalse innovatsiooni läbiviimise ja hindamisega, võrgustike loomise ja juhtimisega ning tarkade lahenduste replikatsiooni ja kommunikatsiooniga. Jätkusuutliku arengu kontekstis oleme kaasa löönud mitmes rohe- ja aktiivset mobiilsust edendavates projektides ja uuringutes ning panustanud õiglase ülemineku ja targa linna strateegilist arengut planeerivates projektides. 

Oleme on nii iseseisvalt kui koos partneritega välja arendanud ja kasutanud mitmeid targa linna tööriistu ja metoodikaid: 

  • Planeerimise teekaart – projektis SmartEnCity töötas IBS välja interaktiivse teekaardi, mille abil aidata omavalitsustel alustada ja/või jätkata energia- ja kliimakava loomist ja rohelise ülemineku planeerimist. 
  • Cities4ZERO – IBS panustas uue metoodilise raamistiku – Cities4ZERO – välja töötamisse, mis toetab omavalitsusi süsinikuheite vähendamise planeerimisel ja elluviimisel (SmartEnCity). 

Lisaks on IBS kohalikke omavalitsusi ühendava Eesti Tarkade Linnade Klubi üks eestvedajaid ja teeb tihedat koostööd nii Tartu Linnavalitsuse kui teiste Eesti omavalitsustega. Meie headeks partneriteks targa linna ja jätkusuutliku arengu projektides on teiste seas Tartu Ülikooli mobiilsusuuringute labor, TalTech ja Tartu Regiooni Energiaagentuur. 

Loe lähemalt meie targa linna projektide, uuringute ja ettevõtmiste kohta.