Robotexi mõju-uuring 2017–2019

Käesoleva uuringu eesmärk oli uurida Robotexi suurürituse mõju ja tähtsust ning mõista paremini selle korraldust ja arenguvajadusi. Lisaks teiste sarnaste uuringute analüüsimisele viidi käesoleva uuringu raames läbi ankeetküsitlus Robotexi üritusel osalejate ja nende juhendajate seas. 

Uuringu tulemustest selgub, et suurem osa vastajatest on oma viimase võistlusega rahul või pigem rahul. Kõige enam ollakse rahul just ürituste professionaalse läbiviimise, põnevate ülesannete, osalejate rohkuse ja pakutavad lisategevustega. 

Peamiselt osaletakse Robotexil seetõttu, et korraldatavad võistlused pakuvad võistlejatele huvi, soovitakse panna proovile oma oskusi ja tegutseda koostöös sõpradega. Osalejate hinnangul suurendas Robotexil osalus ja selleks valmistumine huvi programmeerimise, robootika ning tekitas robootikaringide vastu. Küll aga ei mõjuta osalus üldist õppeedukust (üli)koolis ega oma suuremat mõju karjäärivalikutele ja enesekindlusele MATIK oskustes.

Täpsemalt 2021.–2022. aastal läbi viidud uuringu järeldustest ja tulemustest saab lugeda lõpparuandest.