Kirill Jurkov

Analüütik

Kirill töötab Balti Uuringute Instituudis analüütikuna alates 2021. aastast. Tal on bakalaureusekraaad Tartu Ülikoolist riigiteaduste erialal (cum laude). Mõttekojas tegeleb Kirill peamiselt lõimumise ja mõjude hindamisega seotud teemadega. Ta on pädev nii kvantitatiivsete kui ka kvalitatiivsete sotsiaalteaduslike meetodite kasutamisel.