Youth in Europe 2016. Youth and Welfare. A Survey of the Life and Living Conditions of European Youth

2016. aasta novembri- ja detsembrikuus viis Balti Uuringute Instituut Tartu koolides läbi küsitlusuuringu, mis toimus Islandi Sotsiaaluuringu ja –analüüsi Keskuse (Icelandic Centre for Social Research and Analysis – ICSRA) rahvusvahelise uuringu “Euroopa noored 2016. Noored ja heaolu. Euroopa noorte eluolu ja elutingimuste uuring” (“Youth in Europe 2016. Youth and Welfare. A Survey of the Life and Living Conditions of European Youth”) raames.

Ankeetküsitlus viidi läbi Tartu linna 9. ja 10. klassides, kokku 21 kooli 64 klassis (kokku 1689 õpilast). Kokku osales ankeetküsitluses 1362 õpilast.