Studies and background information on integration

Balti Uuringute Instituudi poolt on arengukava „Lõimuv Eesti 2020″ ettevalmistamise raames koostatud teemalehed lõimumist puudutavates valdkondades:

1) Ülevaade lõimumisvaldkonda käsitlevatest olulisematest statistilistest andmetest
2) Ülevaade lõimumisvaldkonna indikaatoritest Eestis, Euroopa Liidus ja valikus liikmesriikides
3) Lõimumisvaldkonnas kasutatavate terminite ülevaade
4) Eesti lõimumisvaldkonda käsitlevate uuringute ülevaade 1998-2012
5) Ülevaade integratsioonilepingute rakendamisest Euroopa Liidus
6) Ülevaade romade olukorrast Eestis
7) Põhiseaduse sätete mõju lõimumisvaldkonnale