Robert Derevski

Analyst and project manager

Robert on lõpetanud Manchesteri Ülikooli rahvusvaheliste suhete eriala ning omab magistrikraadi rahvusvahelises õiguses ja julgeolekus. Oma õpingute raames on Robert uurinud valdkondi nagu sotsiaalne konstruktivism, rahvusvahelised organisatsioonid, kaasaegne diplomaatia ja üleminekuõigus. Lisaks pakuvad Robertile huvi ka hariduse, rändepoliitika ja avaliku haldusega seotud teemad. Õppimise kõrvalt on Robert juhtinud Balti tudengite ülikooliseltsi ning korraldanud erinevaid noorteprojekte.