Allthings.bioPRO on fookuses on soodustada biomajandusele üleminekut kaasavalt ja läbi koosloome protsessi. Projekti eesmärgid on:

  • suurendada inimeste teadlikkust biomajandusest ning kaasata neid vastavatesse protsessidesse;
  • nutikalt kombineerida mobiilimänge, nutirakendusi ja kommunikatsioonikampaaniaid, et koguda tarbijate tagasisidet ja ideid;
  • kasutada ja arendada edasi Allthings.bio veebiplatvormi ja integreerida sinna mängustamise elemente;
  • levitada projekti tulemusi ja tagada nende kasutuselevõtt läbi regionaalsete partnerite, kodanike ja teiste huvigruppide kaasamise.

Projekt on mõtteline jätk juba edukalt lõppenud projektile BioCannDo ja jätkab seal alustatud tööd biomajanduse vallas.

Projektis on IBS vastutav seitsmenda tööpaketi eest, mille tegeleb projekti ja projekti mõju hindamisega. IBS põhiülesandeks on luua raamistik projekti erinevate tegevuste ja tulemite ning nende edukuse hindamiseks, sh hinnata tegevuste toimumist reaalajas kui ka kogu projekti edukust terviklikult. Osana hindamisest organiseerib IBS ka töötoad projektis arendatud mobiilimängu testimiseks ja panustab projekti eetikajuhiste koostamisse.

Projekti koduleht: http://www.allthings.bio/