Allthings.bioPRO

Allthings.bioPRO on fookuses on soodustada biomajandusele üleminekut kaasavalt ja läbi koosloome protsessi. Projekti eesmärgid on:

Projekt on mõtteline jätk juba edukalt lõppenud projektile BioCannDo ja jätkab seal alustatud tööd biomajanduse vallas.

Projektis on IBS vastutav seitsmenda tööpaketi eest, mille tegeleb projekti ja projekti mõju hindamisega. IBS põhiülesandeks on luua raamistik projekti erinevate tegevuste ja tulemite ning nende edukuse hindamiseks, sh hinnata tegevuste toimumist reaalajas kui ka kogu projekti edukust terviklikult. Osana hindamisest organiseerib IBS ka töötoad projektis arendatud mobiilimängu testimiseks ja panustab projekti eetikajuhiste koostamisse.

Projekti koduleht: http://www.allthings.bio/