Pildi manipulatsiooni rünnakute lahendused (IMARS)

Kuigi seda on raske kvantifitseerida, on võimalike isikut tõendavate dokumentide pettuste mitmekesisus piiridel reaalsus, mis ohustab nii piiride eest vastutavaid poliitikuid kui ka ELi kodanikke. Praktikute poolt väljendatud vajadustest lähtuvalt on iMARSi konsortsium käivitanud Horisont 2020 projekti, mis parandab passitaotluste ja piirikontrolli operaatorite tegevussuutlikkust, pakkudes nii lühiajalisi ajutisi lahendusi, mis tagavad usaldusväärsed passitaotluste menetlused, kui ka keskmise tähtajaga lahendusi, mis hõlmavad viitamata ja diferentseeritud analüüsi lahendusi, mis võimaldavad eelkõige tuvastada manipuleeritud ja muudetud passipilte ning dokumendipettusi.

iMARS pakub:

Neid tehnoloogiaid valideeritakse laboritingimustes, kasutades kuuest piirikontrollipunktist (kus on piir väljaspool ELi asuvate riikidega) kogutud operatiivandmeid.

Selleks, et tagada tulemuste kasutuselevõtt pärast projekti lõppu, teeb iMARS järgmist:

Seda projekti koordineerib IDEMIA Identity & Security, mis on ülemaailmne juhtfirma laiendatud identiteedi valdkonnas, mis on üha enam kasutusel digitaalses maailmas. Balti Uuringute Instituut osaleb selles projektis, mis käsitleb eraelu puutumatuse kaitset ja uute tehnoloogiate ühiskondlikku vastuvõetavust.