Kodanikeühenduste toetusvõimaluste fondide andmebaasi väljatöötamine

Kodanikeühenduste toetusvõimaluste fondide andmebaasi väljatöötamine” on Avatud Eesti Fondi poolt vahendatava Vabaühenduste Fondi viienda taotlusvooru poolt finantseeritud projekt, mille eesmärgiks on luua online fondide andmebaas, mis sisaldab informatsiooni vabaühenduste tegevusi finantseerivatest fondidest, valdavalt väljaspool Eestit. Andmebaasis on esitatud fondid, mis finantseerivad tegevusi Eestile olulistel teemadel nagu kodanikuühiskonna ja demokraatia areng, sotsiaalne sidusus ja integratsioon, vähemuste õigused ning võrdõiguslikkus ja diskrimineerimisvastane võitlus. Kodanikeühenduste finantsiliste toetusvõimaluste fondide andmebaasi väljatöötamise projekti peamine eesmärk on parandada Eesti kodanikeühenduste võimalusi taotleda finantstoetust rahvusvahelistest fondidest. Projekti tulemusena avatakse andmebaas kõikidele tasuta kasutamiseks märts-aprill 2010. aastal.

Fondide andmebaas kättesaadav siin.

Projekti toetatakse Avatud Eest Fondi Vabaühenduste Fondist

VUF_logo_226x84