Võrgustike ja globaliseerumise mõju ning suhestumine Euroopa Liidu strateegiatega, 2009-2011

Projekt oli suunatud globaliseerumise ning tärkava turumajandusega riikide mõju hindamisele Euroopa Liidu ettevõtete, tööstuse ning regioonide konkurentsivõimele. Projekt keskendus nn globaalse kapitalismi mõjudele, mida avaldab globaalsete tootmisvõrgustike (global production network, GPN) areng globaalseteks innovatsioonivõrgustikeks (global innovation network, GIN), teadusel ja innovatsioonil baseeruvale Euroopa Liidule.

Globaalsed allhanked (outsourcing) ja laienemine on eksisteerunud juba pikemat aega, kuid siiani on see peamiselt baseerunud toote koosteetappide allhangetele välismaalt, sest see on odavam ja efektiivsem. Hargmaised ettevõtted (MNC) laienesid nii näiteks Aasiasse, hoides tootmisprotsessi tulusama osa, innovatsioonil ja teadmistel põhineva, kodumaal, kuid taoline jaotus pole enam päevakohane.

Hargmaised ettevõtted ehk rahvusvahelised korporatsioonid otsivad nüüdsest ka odavamaid ning tulusamaid võimalusi teaduspõhise tooteprotsessi paigutamisel ning see pole enam piiratud arenenud majandusega riikidega. Tekkinud on mitmeid arenevaid riike, mille kompetentsitase teatud valdkondades on muutunud piisavalt atraktiivseks teaduspõhise tooteprotsessi sinna paigutamiseks. INGINEUS projekt analüüsiski seda protsessi mõjutavaid tegureid ning otseselt protsessiga kaasnevaid mõjusid EL-ile ning temaga partnerluses olevatele tärkavatele turumajandustele. Projekti täpsemad eesmärgid olid järgmised:

• Uuris hargmaiste ettevõtete muutuvaid äristrateegiaid ning tingimusi, milles on ettevõtetel kasumlikum kasutada väljasttellimist (outsourcing) teadus- ja arendustegevuse vallas.

• Keskendus kompetentside ning võimete lahkamisele, mis on aidanud selekteeritud arenevatel riikidel muuta end atraktiivseks tootmisprotsessi keerukamatel tasanditel.

• Analüüsis globaalsete innovatsioonivõrgustike (GIN) mõju globaalsele majandusele, tehes vahet nende staatilisel ja dünaamilisel mõjul EL-i majanduskasvule, tööhõivele ja konkurentsivõimele. Läbiviidud uuringute põhjal koostati poliitikasoovitused, mis võimaldaksid EL-il vähendada protsessi negatiivseid ning suurendada positiivseid mõjusid.

INGINEUS projekti koordineeris Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM) ning see koondas uurijaid 14st erinevast institutsioonist nii Euroopas (Itaalia, Taani, Saksamaa, Eesti, Rootsi, Norra, Suurbritannia) kui ka tähtsamatest tärkavatest turumajandustest (Brasiilia, Hiina, India, Lõuna-Aafrika). INGINEUS uuringut toetas Euroopa Komisjoni Seitsmes Raamprogramm (7RP).