Noorte sotsiaalne tõrjutus Euroopas: kumulatiivne halvemus, toimetulekustrateegiad ja tõhusad poliitikad (EXCEPT)

EXCEPT-i  projekti eesmärk oli anda mitmekülgne pilt sellest, kuidas noorte tööturu haavatavus mõjutab nende sotsiaalse tõrjutuse riski Euroopas.

Projektis vastutas IBS 20 EL-i riigi (Austria, Belgia, Horvaatia, Tšehhi, Küpros, Taani, Soome, Prantsusmaa, Ungari, Iirimaa, Läti, Leedu, Luksemburg, Malta, Taani, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania) uuringuaruande allhanke eest. See hõlmas sobivate ekspertide leidmist, tihedat suhtlust nendega ning nende töö tõhusat koordineerimist ja ülevaatamist. Valminud uuringuaruannete põhjal koostas IBS võrdleva aruande ja parimate praktikate ülevaate “A review of good youth employment practices in 19 EU countries” (EXCEPT Working Paper No. 17), mis annab ülevaate 19 riigi tööturu olukorrast, noorte kaasatusest ja neis riikides rakendatavatest tööturumeetmetest. Raport hõlmab nii kvantitatiivsete kui kvalitatiivsete andmete põhjalikku võrdlust ja toob esile parimad praktikad igast riigist.