Identiteedivarguse vastu võitlemine “Ühtlustatud raamistik, mis võimaldab Euroopa kodanikele jätkusuutlikku ja kindlat identiteeti”

EKSISTENZi ülesanne on pakkuda uuenduslikke ja koostalitlusvõimelisi vahendeid, menetlusi, meetodeid ja protsesse, mis aitavad võidelda identiteedivarguse vastu ELis. Seejuures võetakse arvesse kogu identiteedi elutsüklit ja kodanike eraelu puutumatust peetakse alati esmatähtsaks. Selleks et näidata oma missiooni täitmist, töötab EKSISTENZ välja panganduse/rahanduse kontseptsiooni, mis on tõendatavalt skaleeritav ja rakendatav riiklikul tasandil. Projekti konsortsium koondab eri liiki sidusrühmi, kes on seotud identiteedi ahelaga (ametiasutused, lahenduste pakkujad, ettevõtted), spetsialiseerunud tehnoloogia pakkujaid (kes kõik on identiteedivarguse küsimuste ja vahenditega hästi katsetanud) ning õigus-, andmekaitse- ja eraelu puutumatuse eksperte.

Järgmised aruanded on koostatud Balti Uuringute Instituudi analüütikute poolt või koostöös nendega:

Identiteedidokumentide kasutamise ühised mustrid ELis kaardistavad ja analüüsivad kõige sagedasemat isikutunnistuste kasutamise mustrit nii võrguväliselt kui ka võrgus kuues ELi liikmesriigis (Austria, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Hispaania, Ühendkuningriik) ja Ameerika Ühendriikides seoses ühiste tehingutega, mis on seotud kas valitsuste või eraõiguslike isikutega. Võrdluseks on esitatud ka ID kasutamine USAs. See dokument on aluseks järgnevale ID-varguse riskianalüüsile ja sellega seotud ühiskondlikele riskidele ELis.

Identiteedidokumentide kasutamine ja identiteedivargused ELis on Euroopa Liidus ja Ameerika Ühendriikides toime pandud identiteedivarguste analüüsi esialgsete tulemuste konverentsiettekanne.

eksistenz-logo-2 fp7-logo_100_82