Identiteedivargused ja virtuaalse identiteedi aktsepteeritavus Euroopas ja Ameerika Ühendriikides

Käesolevas dokumendis käsitletakse valitsuse väljastatud isikut tõendavate dokumentide turvalisusega seotud kriitilisi küsimusi ja nende võimalikku väärkasutust, pöörates erilist tähelepanu tavakodaniku vaatenurga mõistmisele Euroopas ja Ameerika Ühendriikides. Uuringus keskendutakse teguritele, mis mõjutavad kasutajate jaoks uudsete identifitseerimislahenduste vastuvõtmist. Uuringu käigus teostati laiaulatuslik, rahvaloendusel põhinev küsitlus, mis hõlmas Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Hispaania, Ühendkuningriigi ja USA kodanikke.

Uuringu tulemused rõhutavad tugevat usaldust valitsuse väljastatud isikut tõendavate dokumentide vastu, millele vastukaaluks on väiksem usaldus erasektori teenuste, sealhulgas sotsiaalmeediaplatvormide ja e-posti kontode vastu. Vastused tehisintellekti kasutuselevõtuks identiteedi kontrollimiseks on endiselt vastuolulised, kusjuures märkimisväärne osa vastanutest ei ole seisukohta võtnud. See näitab vajadust rakendamise läbipaistvuse ja selgitustöö järele. Üldsuse arvamus kaldub aktsepteerima riiklike andmete kogumist tuvastamise eesmärgil, kuid nende andmete jagamine eraõiguslikele üksustele tekitab inimestes muret.