eTwinning programmis osalejate motivatsioonitegurite ja tunnustusvajaduse analüüs

Aastate jooksul on haridustöötajatele loodud mitmeid programme, mis võimaldavad õpetajatel laiendada oma suhtlusvõrgustikku ja jagada omavahel kogemusi, et mitmekesistada õppetööd. 2005. aastal loodi Euroopa Komisjoni toetusel Euroopa koolide veebipõhine koostöö e-õppe programmi raames eTwinning, mille eesmärgiks on pakkuda õpetajatele tuge ja koostöövõimalusi üle kogu Euroopa.

Programm eTwinning on lasteaia-, üldharidus- ja kutsekoolide õpetajatele loodud virtuaalne koostöövõrgustik ja platvorm, mis võimaldab õppida nii Eesti kui ka välismaa kolleegidelt, jagada omavahel kogemusi ja osaleda koos õpilastega mitmetes koolidevahelistes õpiprojektides. Seega loob programm õpetajatele ideaalsed võimalused koostööks ja enesearenguks. Programmi eTwinning platvorm pakub registreeritud õpetajatele ja koolidele võimaluse oma oskusi arendada, jagada informatsiooni ning teha koostööd teiste registreeritud haridustöötajatega üle terve Euroopa.

Käesoleva uuringuga soovitakse teada saada, millised tegurid motiveerivad üldhariduskoolide, lasteaedade ja kutsekoolide haridustöötajaid osalema eTwinning programmis ning millised tegureid nähakse peamise takistusena. Lisaks soovitakse teada saada, kas programmis osalemise eest saadav väline tunnustus on osaleja arvates piisav ning millised oleksid nende tegelikud ootused tunnustusele.