Ettevõtetele suunatud e-valitsemise lahenduste arendamine

Projekti EGOPRISE (“E-Government solutions as instruments to qualify the public sector for the specific needs of small and medium sized enterPRISEs (SMEs) in the rural BSR”) sihiks oli riiklike e-lahenduste  arendamine ja tõhustamine väike- ja keskmise suurusega ettevõtetega (VKE) seotud valdkondades. Projekti peamiseks eesmärgiks oli muuta avaliku sektori e-teenused ettevõtetele rohkem kättesaadavamaks, lihtsustada (välis)tööjõu värbamist ning edendada VKEde sisenemist avaliku sektori ja ärivõrgustikesse.

Projektis osales 22 partnerit 8 erinevast riigist: Saksamaa (juhtpartner), Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Taani ja Valgevene ning projekti kaasfinantseeriti Läänemere Regiooni Programmi 2007-2013 raames. Projekt kestis ajavahemikul 2009-2012.

Projekti esialgseid tulemusi tutvustava seminari info ja ettekanded on kättesaadavad siin. Vaata lisaks projekti kodulehekülge EGOPRISE.