Kolmandate riikide kodanike poliitiline osalus

Projekti eesmärgiks oli vastus leida küsimusele – millises suunas liiguvad Läti, Eesti ja Poola oma üldiselt deklareeritud seisukohtadega muuta ühiskond soosivamaks sisserändajate suhtes, eelkõige seisukohtadega luua ja tagada immigrantidele võrdsed võimalused osaleda riigi poliitilises ja ühiskondlikus elus. Antud küsimusele vastuse saamiseks analüüsiti olemasolevaid poliitilise osaluse vorme (teostati nii seadusandluse hindamine kui ka indiviidide isiklike kogemuste kaardistamine) teemadel nagu õigus liituda ja luua mittetulundusühinguid või poliitilisi parteisid; hääleõigus ning immigrante ja vähemusi puudutavate konsulteerimisemehhanismide olemasolu. Uuring hõlmas ka intervjuude läbiviimist immigrantide ja etniliste vähemuste MTÜ-dega ning valitsuskoalitsiooni moodustavate poliitiliste parteide esindajatega. Uuringu tulemusena valmis raport Eesti kohta ning 2011. a. sügisel läbiviidud seminari peamisi tulemusi koondav dokument ettepanekutega olukorra parandamiseks.

Projekti läbiviimist toetas: Policy Association for an Open Society (PASOS), Local Government and Public Service Reform Initiative (LGI)